Αστήρ Ζώης
Αστήρ Ζώης
Αναζήτηση
Filters
Close

Λιποσυλλέκτης P-A5

Λιποσυλλέκτης P-A5

Κωδικός προϊόντος: 9902001
Μοντέλο: 07-104
Κατασκευαστής: ASTIR ZOIS
250,00 €
170,00 €

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. & μεταφορικά

Λιποσυλλέκτης P-A5

Μοντέλο: P-A5

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή και το συλλέγει στο δοχείο που βρίσκεται εξωτερικά 
  • Πλαστικός
  • Διατίθεται με κιτ και βαλβίδα σύνδεσης
  • Διάμετρος εξόδου λιποσυλλέκτη: 5,7 cm και 3,8 cm

 

Διαστάσεις:

Διαστάσεις συσκευής: 38x25x26 cm

Διαστάσεις κάδου λαδιού - λίπους: 21x8,7x22 cm


O µηχανικός λιποσυλλέκτης, τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια, για τον διαχωρισµό λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαµενή από όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς χώρους µέσω των ειδικών διαφραγµάτων – κάθετα χωρίσµατα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν σε Θάλαµο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαµο Επίπλευσης όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισµός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι ασφαλισμένο µε µεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο περιμετρικά.

Υγειονομική Διάταξη: Σύµφωνα µε τους «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΦΕΚ 2718/8.10.12 «Θα πρέπει οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα µαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο µε τις συµβάσεις τους µε τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκοµιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.»

Λιποσυλλέκτης P-A5

Μοντέλο: P-A5

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή και το συλλέγει στο δοχείο που βρίσκεται εξωτερικά 
  • Πλαστικός
  • Διατίθεται με κιτ και βαλβίδα σύνδεσης
  • Διάμετρος εξόδου λιποσυλλέκτη: 5,7 cm και 3,8 cm

 

Διαστάσεις:

Διαστάσεις συσκευής: 38x25x26 cm

Διαστάσεις κάδου λαδιού - λίπους: 21x8,7x22 cm


O µηχανικός λιποσυλλέκτης, τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια, για τον διαχωρισµό λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαµενή από όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς χώρους µέσω των ειδικών διαφραγµάτων – κάθετα χωρίσµατα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν σε Θάλαµο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαµο Επίπλευσης όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισµός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι ασφαλισμένο µε µεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο περιμετρικά.

Υγειονομική Διάταξη: Σύµφωνα µε τους «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΦΕΚ 2718/8.10.12 «Θα πρέπει οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα µαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο µε τις συµβάσεις τους µε τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκοµιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.»

Προδιαγραφές προϊόντων
Κατηγορία καταστήματος Ξενοδοχείο
Κατηγορία καταστήματος Catering
Κατηγορία καταστήματος Εστιατόριο
Κατηγορία καταστήματος Ψητοπωλείο
Κατηγορία καταστήματος Fast Food
Κατηγορία καταστήματος Καφετέρια
Κατηγορία καταστήματος Πιτσαρία
Κατηγορία καταστήματος Ζαχαροπλαστείο
Κατηγορία καταστήματος Αρτοποιείο
Κατηγορία καταστήματος Μίνι Μάρκετ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. & μεταφορικά

Κατηγορία καταστήματος Ξενοδοχείο, Catering, Εστιατόριο, Ψητοπωλείο, Fast Food, Καφετέρια, Πιτσαρία, Ζαχαροπλαστείο, Αρτοποιείο, Μίνι Μάρκετ